Rapport: Att bygga skepp på marken - Hur principer från skeppsbyggnad kan effektivisera byggbranschen

Sammanställning av resultaten från första delen av arbetet i Bygg 4.0. (länk till rapporten)

Skärmavbild 2019-06-29 kl. 17.23.11.png

Bygg 4.0 Projektering är ett nytt sätt att utforma och planera tillverkningen av byggnader. Arbetssätt och verktyg har delvis hämtats från skeppsbyggnad. Den drar nytta av moderna digitala verktyg, är iterativ och skapar på en mer effektiv samverkan mellan professioner. Bygg 4.0 Projektering kan halvera kostnaden för produktion av t ex flerbostadshus.


Projektet drivs med stöd av Smart Built Environment, Formas och Boverket