Industri 4.0 för byggbranschen: Ett helt nytt och digitalt arbetssätt.

Sverige har idag EU:s högsta byggpriser. Detta i kombination med kapacitetsbrist inom branschen och en stor brist på bostäder. Samtidigt så visar rapporter att just byggbranschen ligger långt efter andra industrier när det kommer till produktivitet genom digitalisering. Vi tittar på en helt digitaliserad byggprocess där korskopplingar görs från andra branscher som kommit längre i att nyttja digitalisering.

En helt digitaliserad byggprocess ger förutsättningar för ökad automation och nya sätt att arbeta. Vår utgångspunkt är att byggande bör ske med 100% digitaliserad information och med maximal produktion av kompletta delar i fabrik; där även robotar och 3D printers arbetar. Vi tar steget in i det som kallas industri 4.0. Detta ger sänkta kostnader, kortare tider och möjlighet till mer innovativ byggnation. 

 

Rapporter:

Vi studerar framförallt fyra områden:

 • En kollaborativ, integrerade designprocess som omfattar arkitektur, kalkyl, konstruktion och planering av bygget.
 • Digital prototyping och simulering av själva bygget för att planera och effektivisera detta.
 • Digitalt styrd automation av produktion av delar och komponenter samt montering.
 • Internet of things (IoT) där digitala system ersätteter analaga diton samt ökar flexibilitet och styrning.
 • Kickstart av Bygg 4.0 i Sverige

Under första kvartalet 2017 kommer vi att forma ett större projekt baserat på våra slutsatser. Vi ser nu fyra aktiviteter i ett sådant projekt:

 • En beskrivning av en helt digitaliserad byggprocess.
 • Exempel och cases som visar nyckeldelar i denna.
 • Stöd till ett eller flera byggprojekt som vill applicera detta.
 • Etablering av en hub/arena för startups och etablerade företag, i syfte att skapa en stark "BuildTech" i Sverige. 

Partners:

 • SABO (Allmännyttas samarbetsorganisation): representerar ca 800 000 lägenheter i kommunala fastighetsbolag och en omsättning på 65 mdr kr/år.
  Ansvarig: Petter Jurdell, chef Fastighetsutveckling
   
 • Örebro Bostäder (Öbo): Är Örebros allmännyttiga bostadsbolag, har idag ca 23 000 lägenheter och en omfattande nyproduktion till följd av Örebros expansion. Öbo driver egna satsningar på digitalisering och man är bl. a. ledande inom bostadsförvaltning gällande drift och energibesparande tekniker och arbetssätt, och har t ex för avsikt att etablera ett labb för internet of things.
  Ansvarig från Öbo är Petra Åhlund, utvecklingschef.

 • VeidekkeVeidekke är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsföretag med en omsättning på 24 miljarder kr. Veidekke har under lång tid satsat på att vara ledande inom digitalt stödd byggentreprenad. T ex har man ett väl utvecklat samarbete med Stanford University kring Virtual Design and Construction (VDC) som är ett sätt att arbeta integrerat med datorstöd i den riktning som Bygg 4.0 vill utveckla.
  Ansvarig är Emile Hamon, Strategi- och verksamhetsutvecklingschef. Han är också styrelseledamot i Lean Forum Bygg och medlem i byggbranschens utvecklingsfond syd.

 • TechniaTranscat: Global Svensk leverantör av digitala produktionssystem, med kontor i 4 världsdelar, med kunder som Volvo, Scania, HM, Electrolux.
  Ansvarig: Rehan Chaudry, Sales Executive and Business Developer
   
 • Cementa: Ett Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i Heidelberg Cementgruppe, en av Europas största aktörer. Företaget arbetar med digitalisering på flera områden och har bl. a. tagit fram IotT-sensorer som gjuts in i betongen och mäter den verkliga härdningen.
  Ansvarig är Robert Anderson, som också är ansvarig för Digitong.

 • Forsen Projekt:  Ett av Sveriges ledande projektledningsföretag. Forsen har ca 180 anställda och täcker kompetensmässigt alla led i ett byggprojekt. Bolaget satsar idag kraftfullt på att utveckla nya sätt att driva projekt på. Bl a har man etablerat ett dotterbolag, Forsen Samverkan, enkom för att ta starkare helhetsgrepp på byggprojekt i den riktning som Bygg 4.0 pekar på.
  Ansvarig är Jörgen Hultgren, VD Forsen Samverkan.

 • Maestro Design & Management: Konsult med bakgrund både i större IT-innovationer som SEB internet kontor, samt stadsbyggnad som flytten av Malmberget och Kiruna. Nominerad till Sveriges arkitekters Planpris 2014.
  Ansvarig och projektledare: Lars Albinsson

  Kontakt: Lars Albinsson, lars.albinsson@maestro.se, 070-592 70 45
 

Utförs inom Vinnovas regeringsuppdrag för att främja digitalisering av svensk industri.